logotyp
Skottorps Bygghandel AB

Takpapp & Underlagstäckning - Skottorps Bygghandel AB

Filter

LÄS MER
Underlagsmaterial för tak kallas oftast i vardagligt tal för papp, och används som underlagstäckning för vattentäta ytskikt.

Att välja underlagstäckning

När du väljer underlagstäckning är det viktigt att du först besvarar de frågor som den yttre miljön ställer till dig. Det kan delvis vara hur väder- och vindförhållandena ser ut och vilket taktäckningsmaterial som ska användas? När du har svaren på dessa frågor kan du också få en uppfattning om vilken underlagstäckning som du bör använda. Det är även viktigt att skilja på underlagspapp och underlagsdukar då underlagspapp generellt sett går att använda under de flesta ytskikt. Underlagsdukar har å andra sidan ett större format, vilket förenklar montering och hantering, men får inte användas som underlag till svetsbara tätskikt.

Det finns flera alternativa produkter, bland annat bitumenpapp, ytpapp samt lätt underlagstäckning. Som tillbehör finns klister, massa, kitt, spik, råspont, reglar, läkt & takshingel. Och du, glöm inte säkerhetslinan!

Takpapp_mataki_863x399.jpg


Anders Öfvergård berättar mer om tak 

Monterat & Klart

Du vet väl att vi erbjuder takbyte helt Monterat & Klart? För dig som inte vill, kan eller har tid finns vår helhetslösning - Monterat & Klart. Med hjälp av lokala hantverkare som vi jobbar med på orten utför vi jobbet från början till slut. Du slipper hantera olika aktörer och får en riktig helhetslösning på en enda faktura. Konceptet gäller både för tak, dörrar, fönster och golv.

Vi utvecklar våra tjänster och behöver din åsikt. Vill du delta i en kort undersökning kring vår webbplats, den tar endast ca 3-5 minuter att besvara?

OK Nej tack