logotyp
Skottorps Bygghandel AB

Fönster - Skottorps Bygghandel AB

Filter

LÄS MER
Nya fönster med modern glasteknologi är täta och energisnåla. Därför värmeisolerar de huset bättre än äldre fönster. Eftersom fönstren står för en stor del, närmare 35%, av husets totala värmeläckage så gör nya fönster verkligen stor skillnad. Ett fönster av kvalité håller i decennier och påverkar i allra högsta grad boendemiljön. Att välja fönster är därför ett stort och viktigt beslut, oavsett om de befintliga ska bytas eller om det handlar om fönster till ett hus på skisstadiet. Val av material, fönstermodell, färg och tillbehör är de fyra viktigaste stegen till ett optimalt fönsterköp.

Det här med att välja rätt fönster

När du väljer fönster gäller det att ställa rätt krav. Bra fönster ska passa just ditt hus, de ska hålla hög kvalitet i material och detaljer och vara välisolerade. De ska också ha rätt storlek och eventuella tillbehör som spröjs, specialbeslag, vädringslucka och så vidare.

Mängder av varianter

Det finns många orsaker till att byta fönster. Många gånger passar man på att byta i samband med en om- eller nybyggnation. Det kan också vara skador på fönstret i form av rötangrepp, fuktskador, spruckna trädetaljer eller lossnat kitt. Men kom ihåg att nya fönster också kan bidra till betydligt lägre energi­kostnader, mindre buller, högre säkerhet och bättre inomhusmiljö.

Fonster1_863x200.jpg

Som du märker finns det en rad olika fönster, tillval och glas att välja bland. För att du lättare ska hitta rätt i utbudet har vi tagit fram den här checklistan:

1. Börja med att ta mått på fönstret som ska bytas. Mät bredd och höjd på hålet i väggen. Du behöver karmyttermåttet, det vill säga måttet mellan karmens ytterkanter. Det kan betyda att du behöver lossa foder på in- eller utsidan av fönstret eftersom de täcker en liten del av karmen. OBS! Karmyttermåttet anges alltid med bredd x höjd!

2. Bestäm dig för vilken modell och öppningsfunktion du ska ha.

3. Notera fönstrets hängning. Om du väljer ett vridfönster eller ett fast fönster behöver du inte ange hängning. Ta som regel att du ska se gång­järnen, och beskriv vilken sida av fönstret eller dörren som gångjärnen sitter på. Kom ihåg att på fönster som öppnas utåt behöver du ange gångjärnens placering sett från utsidan där de sitter.

4. Bestäm färg på dina fönster ska det vara samma på in- och utsidan.

5. Bestäm glasalternativ Standard eller någon av våra paketlösningar och kom ihåg badrummet ska det fönstret ha ornamentglas eller inte.

6. Bestäm om du ska ha spröjs och i så fall vilken modell.

7. Bestäm vilka tillbehör du ska ha, exempelvis persienner, spaltventil och säkerhet.

8. Kontakta din närmaste XL-BYGG-Butik för beställning eller konsultation.

Fönsterval.png

Några exempel på fönstermodeller och serier                                                          

Exempel-fönster.png

          SP INTAKT                   SP INTAKT                  SP BALANS             SP BALANS      TRARYD OPTIMAL   TRARYD OPTIMAL

Hur väljer jag rätt design?

1. Husets historia

Fönstren är en stor del av husets fasad och historia. Färgen och stilen på de fönster du väljer gör stor skillnad, både inom- och utomhus. Ta reda på när huset är byggt eftersom det påverkar vilken stil och design som fönstren bör ha för att passa in. Varje epok har sin egen stil, inte minst när det gäller utformning av fönster. När du har valt fönster som harmonierar med byggnaden och naturligt flyter in i fasaden så ger huset ett lugnt och vackert helhetsintryck. Även om ditt hus är av äldre modell så ska det naturligtvis se snyggt ut med moderna, väliso­lerade fönster.

2. Se till helheten

Skapa dig en uppfattning om huset som helhet innan du väljer fönster. Det är lätt att välja fönster utifrån behovet av ljus inomhus - du kanske vill ha ett litet fönster i badrummet eller ett stort panoramafönster i vardagsrummet.

Fasadens linjer

Fundera över husets proportioner och grundläggande linjer. Hur är fasaden sammanbunden? Tänk på husets färgsättning och fasadens material - har du en träfasad eller ett putsat hus? Fönstren du väljer bör ha en utsida i en nyans och glans som hänger ihop med fasaden, och kanske med en utsida som kräver minimalt med underhåll.

Ge huset ett lättare intryck

Även fönsteröppningarnas storlek och hur djupt fönstren placeras i fasaden påverkar husets helhetsintryck. Att välja små fönster och placera dem djupt in i fasaden kan vara ett bra val ur ekonomisk synvinkel. Men dessvärre ger det huset ett tungt intryck. Genom att istället välja stora fönsterytor och montera fönstren långt ut i fasaden får huset ett lättare helhetsintryck.

Fonster2_863x200.jpg

3. Kombinera fönster

För att fönster och fasad ska få den karaktär du är ute efter kan du kombinera olika fönstertyper. Du kan till exempel skapa en stor glasyta med hjälp av olika typer av fönster. Kombinera flerluftsfönster med sidohängda och överkantshängda fönster. Och så kan du sätta in en vädringslucka eller kanske en mitt­post i karmen. Kanske kan du ersätta en hel vägg med en glasfasad?

Ger en vacker fasad

Rätt använt är glas ett vackert fasadelement som ger många möjligheter. Med glas får du så mycket mer än ljus och utsikt. Och med SP:s karmfasta fönster öppnas nya möjligheter med stora fönsterpartier och generösa glas­fasader till ett bra pris

4. Färgval

Standardfärgen på alla våra fönster är vit. Men givetvis kan du få fönster i valfri kulör som tillval. Ett spännande alternativ är tvåfärgade fönster med olika färg på in- och utsida. Eventuell spröjs målas då i samma färg som fönst­rets utsida.

Klassiska färger varar längre

Generellt sett är det klokt att välja en tidlös färg på dina fönster. Fönstren kommer att vara med i många år. En stark och uttrycksfull färg är lättare att trött­na på än en färg som är mer neutral och håller i längden. Och kanske är det värt att komma ihåg att dina fönster med de färger du väljer sätter sin prägel även på grannskapet.

Vilka funktionskrav har du på dina fönster?

När du väljer fönster så fundera på hur du vill använda det i vardagen och vilka krav du behöver ställa utöver form och design.

Öppna fönstret

Behöver du kunna öppna fönstret? Om inte, kan du ta ett karmfast fönster. För dig som behöver öppna fönstret finns fyra alternativ: inåtgående, utåtgå­ende, vridfönster och sideswingfönster. Vilket du väljer avgörs bland annat av hur lätt du vill komma åt fönstret utifrån för till exempel putsning.

Fonster3_863x200.jpg

Ljusinsläpp

För dig som vill ha maximalt med ljusinsläpp är fasta fönster rätt val.

Fonster4_863x200.jpg

Solavskärmning

Sitter fönstret i söderläge kan du behöva något som avskärmar solstrålarna, särskilt på sommaren. Här kan särskilda glas eller olika typer av persienner hjälpa till. Mellanglas-persienner går att montera på kopplade, inåtgående fönster. Ett annat fall används frihängande persienner som fästs på fönstret inomhus.

Fonster5_863x200.jpg

Vädring

Är det ett fönster som du lätt behöver öppna för vädring rekommenderar vi utåtgående, vrid- eller sideswingfönster. Väljer du istället ett inåtgående fön­ster monterar vi gärna en tvåvägsfunktion (Kipp-dreh-beslag) så att du lätt kan öppna fönstret upptill.

Fonster6_863x200.jpg

Energi och miljö

Nya fönster kan sänka dina energikostnader rejält. Och kom ihåg att när du minskar förbrukningen av energi så gör det gott för både din plånbok och miljön.

Fonster7_863x200.jpg

Barnsäkerhet

Med vädringsbeslag får du en öppning på 10 cm - lagom stort för att vädra, tillräckligt litet för att förhindra att någon tar sig in eller ut. Allra säkrast är det att montera vädringsbeslagen upptill på fönstret. Fönsterdörrar kan förses med en speciell spärranordning. Allmänt har karmfasta och inåtgående fönster alltid högre säkerhetsnivå. Våra vridfönster och sideswingfönster är barnsäkra även i standardutförande.

Fonster8_863x200.jpg

Läs mer i den här byggbeskrivningen med instruktioner och ritningar inför ditt fönsterbyte.


Monterat & Klart

Du vet väl att vi även erbjuder fönsterbyte helt Monterat & Klart? För dig som inte vill, kan eller har tid finns vår helhetslösning - Monterat & Klart. Med hjälp av lokala hantverkare som vi jobbar med på orten utför vi jobbet från början till slut. Du slipper hantera olika aktörer och får en riktig helhetslösning på en enda faktura. Konceptet gäller både för fönster, dörrar, tak och golv. Kom in till oss så hjälper vi dig välja rätt fönster. Vi har allt du behöver för att lyckas med ditt fönsterbyte, om du väljer att byta fönster själv. Givetvis har vi kvalitetsfönster, samt tillbehör som fönsterbrädor, fönsterbänkar etc.

Vi utvecklar våra tjänster och behöver din åsikt. Vill du delta i en kort undersökning kring vår webbplats, den tar endast ca 3-5 minuter att besvara?

OK Nej tack