logotyp
Skottorps Bygghandel AB

Cement - Skottorps Bygghandel AB

Filter

LÄS MER
Cement är ett hydrauliskt bindemedel, vilket kännetecknas av att det hårdnar genom reaktion med vatten till en produkt som inte är löslig i vatten

 

 

Vi utvecklar våra tjänster och behöver din åsikt. Vill du delta i en kort undersökning kring vår webbplats, den tar endast ca 3-5 minuter att besvara?

OK Nej tack